품질관리

품질관리
품질관리
CUSTOMER CENTER
TEL(043) 536-7720
FAX(043) 537-2164

- 월요일 ~ 금요일 : 오전9시 ~ 오후6시
- 토요일, 일요일, 공휴일 : 휴무
- shillim001@naver.com
  • 품질관리QUALITY CONTROL
일반 봉제 line
Clean 봉제 line

 

위험물용기 검사 테스터
PP 인장강도 테스터

 

PE 인장강도 테스터
PE DART DROP 테스터
회사소개 제품소개 품질관리 견적요청
- 한국본사(신림산업주식회사) : 충청북도 진천군 덕산읍 산수산단 1로 13-5
|전화 : (043) 536-7720
|팩스 : (043) 537-2164
- 중국법인(청도신림유한공사) : HUASHAN INDUSTRIAL BASE, HUAYUAN FOUR ROAD, HUASHAN ZHEN JIMO, QINGDAO, CHINA
|전화 : 86-532-8456-0200
|팩스 : 86-532-8456-0202
- 베트남 1법인(신림베트남) : VAN CO' WARD, VIET TRI CITY, PHU THO PROVINCE, VIETNAM
|전화 : 84-210-3956-101~3
|팩스 : 84-210-3956-100
- 베트남 2법인(SLP베트남) : CUM CN TAN PHU, XA TAN PHU HUYEN TAN SON, TINH PHU THO PROVINCE, VIETNAM
|전화 : 84-210-6279-555
|팩스 : 84-210-2493-686
  (C) . All Rights Reserved.